Gedragscode: onze 100% kwaliteitsgarantie in recruitment.

Bij MTselect draait alles om mensen. Wij werken altijd vanuit het belang van onze opdrachtgevers en kandidaten, en daarom werken wij volgens een strikte gedragscode. Zo geven wij invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hoe stellen wij ons op?

MTselect stelt zich bij zijn werkzaamheden onpartijdig op en verplicht zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) gegevens die het heeft gekregen. Privacy is voor MTselect belangrijk. Daarom bewaren en delen wij persoonsgegevens slechts met medeweten van de betrokkenen. Maar wij doen meer om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Zo zal MTselect geen medewerkers van een opdrachtgever benaderen voor een functie elders, tenzij de medewerker en opdrachtgever dit zelf willen. MTselect neemt geen beloning in welke vorm dan ook aan van een ander dan de opdrachtgever. MTselect accepteert geen betaling van individuen voor het verkrijgen van een werkkring. Dit zijn slechts enkele regels van onze gedragscode.

Wilt u meer weten over onze gedragscode?

Wij vertellen u er graag meer over in een persoonlijk gesprek. Zodat u precies weet hoe wij werken en welke voordelen het werven en selecteren van nieuwe medewerkers met MTselect voor u heeft.
Dus heeft u behoefte aan nog meer informatie en wilt u echt veel meer weten? Neem dan contact op met een van onze recruiters.