Gedragscode: onze 100% kwaliteitsgarantie in recruitment.

 

Bij MTselect draait alles om mensen. Wij werken altijd vanuit het belang van onze opdrachtgevers en kandidaten, en daarom werken wij volgens een strikte gedragscode. Zo geven wij invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

foto voor gedragscode pagina

Belangrijkste punten gedragscode MTselect.

 

MTselect stelt zich bij zijn werkzaamheden onpartijdig op en verplicht zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) gegevens die het heeft gekregen. Privacy is voor MTselect belangrijk. Daarom bewaart het persoonsgegevens slechts met medeweten van de betrokkenen. MTselect zal geen medewerkers van een opdrachtgever benaderen voor een functie elders, tenzij de medewerker en opdrachtgever dit zelf willen. MTselect neemt geen beloning in welke vorm dan ook aan van een ander dan de opdrachtgever. MTselect accepteert geen betaling van individuen voor het verkrijgen van een werkkring.

Meer weten?

 

  VRAAG AAN

Vraag onze gedragscode aan. Wij vertellen u dan graag
meer over onze werkwijze. Zodat u precies weet hoe wij
werken en welke voordelen werven en selecteren met
MTselect voor u heeft. Onze gedragscode ontvangt u
daarna per e-mail.